Chọn hương vị STAR KOMBUCHA cho bạn

360,000₫
900,000₫

Nguyên Bản

900,000₫

360,000₫

Chanh Dây

360,000₫

360,000₫

Việt Quất

360,000₫

360,000₫

Dâu Tây

360,000₫

360,000₫

Xoài Kiwi

360,000₫

360,000₫

Chanh Sả

360,000₫

360,000₫

Gừng Vàng

360,000₫

360,000₫

Cam Đào

360,000₫

360,000₫

Ổi Hồng

360,000₫

360,000₫

Lựu Đỏ

360,000₫