Chọn hương vị STAR KOMBUCHA cho bạn

120,000₫

Balance Pack

120,000₫

120,000₫

Detox Pack

120,000₫

120,000₫

Beauty Pack

120,000₫

180,000₫

Vải Kiwi

180,000₫

180,000₫

Atiso Đỏ

180,000₫

120,000₫
Hết hàng
85,000₫

Atiso - Chia

85,000₫

Hết hàng
85,000₫

Collagen+

85,000₫

360,000₫
180,000₫

Nguyên Bản

180,000₫

360,000₫

Chanh Dây

360,000₫

360,000₫

Việt Quất

360,000₫

360,000₫

Dâu Tây

360,000₫

360,000₫

Xoài Kiwi

360,000₫

360,000₫

Chanh Sả

360,000₫

360,000₫

Gừng Vàng

360,000₫

360,000₫

Cam Đào

360,000₫

360,000₫

Ổi Hồng

360,000₫

360,000₫

Lựu Đỏ

360,000₫